Optymalizacja systemu OTRS

Doświadczenie zdobyte przez kilka lat wdrażania systemu OTRS pozwoliło nam na wypracowanie rozwiązań znacząco poprawiających wydajność systemu.

Wprowadzane przez nas modyfikacje i techniki optymalizacji pozwalają na uzyskanie nawet dwukrotnego przyrostu wydajności systemu. Poniższy wykres pokazuje średni czas wykonania najczęstszych operacji – otwierania istniejącego zgłoszenia i tworzenia nowego – w systemie po optymalizacji, w porównaniu ze standardową instalacją.

Porównanie wydajności zoptymalizowanego systemu OTRS ze standardową instalacją

Dzięki skróceniu czasu wykonywania operacji, system staje się sprawniejszy i wygodniejszy w użyciu. Większa wydajność pozwala też na obsługę większej liczby użytkowników i zgłoszeń bez konieczności stosowania mocniejszych serwerów, prowadząc do oszczędności na zasobach sprzętowych.

Audyt wydajności systemu OTRS

Za pomocą opracowanych przez nasz zespół narzędzi przeprowadzamy audyty wydajności działających instancji systemu OTRS.

Oferujemy bezpłatny audyt wydajności systemu OTRS wykorzystywanego w Państwa przedsiębiorstwie – jego efektem jest raport, na podstawie którego możliwa będzie ocena obecnej wydajności systemu i wskazanie możliwości przeprowadzenia optymalizacji.

Zapytaj o bezpłatny audyt wydajności