Oferta

Oferujemy kompleksowe wdrożenia i utrzymanie systemów help desk, systemów IT service management (ITSM), oraz rozwiązań computer-telephony integration (CTI), opartych na oprogramowaniu OTRS.

W ramach tych usług zapewniamy:

 • Analizę wymagań i potrzeb klienta
 • Przygotowanie środowiska wdrożeniowego
 • Integrację systemu z innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie
 • Migrację danych z innych systemów
 • Przeprowadzanie testów pod kątem poprawnego działania, wydajności i bezpieczeństwa
 • Szkolenie użytkowników i administratorów nowo wdrożonego system

Wszystkie usługi świadczymy z nastawieniem na osiągnięcie efektu jak najbardziej dopasowanego do potrzeb Klienta:

 • Rozbudowujemy systemy o dodatkowe moduły, by zapewnić potrzebne funkcje, których nie oferuje podstawowa wersja
 • Dbamy o bezproblemową pracę naszych rozwiązań z innymi systemami używanymi w przedsiębiorstwie
 • Wprowadzamy modyfikacje i ułatwienia w interfejsie użytkownika
 • Modyfikujemy podstawowe mechanizmy systemów, jeśli jest to konieczne dla osiągnięcia zgodności z procesami stosowanymi w firmie

Systemy help desk

Wdrażamy systemy help desk zarówno do obsługi zgłoszeń wewnątrz firmy, jak i dla klientów zewnętrznych, umożliwiające wydajną i wygodną pracę. Nasze systemy cechuje m.in.:

 • Efektywna obsługa zgłoszeń z wielu kanałów
 • Automatyzacja powtarzających się czynności
 • Uporządkowanie działań przez zastosowanie procesów
 • Elastyczność konfiguracji
 • Duże możliwości integracji z innym oprogramowaniem

Czytaj więcej

Narzędzia IT service management (ITSM)

Wprowadzamy narzędzia i procedury umożliwiające efektywne zarządzanie infrastrukturą i usługami IT, przekładając się na sprawniejsze funkcjonowanie całej firmy.

 • Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania
 • Integracja z systemami monitorującymi działanie urządzeń i usług
 • Usystematyzowane zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie usługami IT w zgodzie z zaleceniami ITIL

Czytaj więcej

Rozwiązania Computer-Telephony Integration (CTI)

Projektujemy i wprowadzamy rozwiązania CTI, które wspomagają obsługę połączeń telefonicznych i przyczyniają się do wzrostu jakości obsługi klientów preferujących tę formę kontaktu.

 • Automatyczna identyfikacja klientów kontaktujących się telefonicznie
 • Kompleksowe rejestrowanie danych o połączeniach
 • Interaktywna obsługa dzwoniącego przez zastosowanie IVR

Czytaj więcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla użytkowników systemu OTRS, zarówno jako część procesu wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie, jak i w postaci oddzielnych zajęć.

Oferujemy szkolenia dla różnych grup użytkowników, w zależności od sposobu korzystania z systemu:

 • Użytkowników końcowych systemu
 • Agentów obsługujących zgłoszenia
 • Administratorów systemu

Zapewniamy materiały szkoleniowe i przygotowujemy testowe instalacje systemu do wykorzystania w trakcie zajęć.

Inne usługi consultingowe

 • Udzielamy porad i pomocy w zakresie wdrażania i obsługi systemu OTRS
 • Wykonujemy aktualizacje i wprowadzamy zmiany w konfiguracji istniejących instalacji systemu
 • Przeprowadzamy testy istniejących instalacji pod kątem poprawnego działania, wydajności i bezpieczeństwa
 • Organizujemy prezentacje przedstawiające możliwości systemu OTRS