Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem systemu OTRS.

Wdrożenia systemu OTRS

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenia systemu OTRS w firmach i organizacjach.

 • Analizujemy wymagania, by wybrać najbardziej dopasowane rozwiązanie i odpowiednio zaplanować przebieg procesu wdrożenia
 • Przygotowujemy środowisko wdrożeniowe, instalujemy i konfigurujemy system OTRS
 • Przeprowadzamy migrację danych z innych systemów obsługi zgłoszeń
 • Integrujemy system OTRS z innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie (na przykład z usługami katalogowymi LDAP lub Active Directory)
 • Przeprowadzamy testy poprawnego działania systemu oraz jego wydajności i bezpieczeństwa
 • Szkolimy użytkowników i administratorów nowo wdrożonego systemu

Modyfikacje systemu OTRS

Dostosowujemy system OTRS do specyficznych potrzeb firmy i stosowanych wewnętrznie procesów biznesowych.

 • Rozbudowujemy system OTRS o dodatkowe moduły, spełniające wymagania wykraczające poza możliwości podstawowej wersji
 • Wprowadzamy ułatwienia w interfejsie użytkownika, by korzystanie z systemu było jak najbardziej efektywne
 • Modyfikujemy podstawowe mechanizmy systemu, jeśli jest to konieczne do zapewnienia zgodności z procesami stosowanymi w firmie
 • Tworzymy dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zaawansowaną integrację z innymi systemami informatycznymi

Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla użytkowników systemu OTRS, zarówno jako część procesu wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie, jak i w postaci oddzielnych zajęć.

Oferujemy szkolenia dla różnych grup użytkowników, w zależności od sposobu korzystania z systemu:

 • Użytkowników końcowych systemu
 • Agentów obsługujących zgłoszenia
 • Administratorów systemu

Zapewniamy materiały szkoleniowe i przygotowujemy testowe instalacje systemu do wykorzystania w trakcie zajęć. W biurze w Łodzi dysponujemy własną salą szkoleniową.

Inne usługi consultingowe

 • Udzielamy porad i pomocy w zakresie wdrażania i obsługi systemu OTRS
 • Wykonujemy aktualizacje i wprowadzamy zmiany w konfiguracji istniejących instalacji systemu
 • Przeprowadzamy testy istniejących instalacji pod kątem poprawnego działania, wydajności i bezpieczeństwa
 • Organizujemy prezentacje przedstawiające możliwości systemu OTRS