Sprawne funkcjonowanie urządzeń i usług IT to podstawa działania nowoczesnego przedsiębiorstwa.
Zarządzaj sprzętem i usługami IT stosując profesjonalne rozwiązania i procesy.
Dostarczamy firmom narzędzia i wiedzę do efektywnego zarządzania infrastrukturą i usługami IT.

Oto niektóre z możliwości wdrażanych przez nas rozwiązań:

Ewidencja sprzętu i oprogramowania

 • W systemie zarządzania konfiguracją (CMDB) przechowywane są informacje o urządzeniach i oprogramowaniu, oraz o zależnościach między sprzętem i usługami IT
 • Dostępne są mechanizmy automatycznego pobierania i aktualizowania danych o sprzęcie, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania
 • Wysyłane są powiadomienia o zdarzeniach okresowych, takich jak wymagany przegląd lub wygasająca licencja

Monitorowanie działania urządzeń i usług

 • Współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem monitorującym gwarantuje natychmiastową reakcję na awarie lub problemy w funkcjonowaniu infrastruktury
 • Funkcje powiadomień pozwalają na wysłanie informacji o awarii do dyżurujących osób, np. w postaci e-maila lub wiadomości SMS
 • Integracja z systemem help desk umożliwia automatyczne utworzenie zgłoszenia o awarii i przekazanie sprawy do działu technicznego

Usystematyzowane zarządzanie zmianą

 • Zmiany w konfiguracji, takie jak rozbudowa sieci lub wymiana sprzętu, są przeprowadzane zgodnie ze ściśle określonymi procedurami i z udziałem wyznaczonych osób
 • Procesy wprowadzania zmian odbywają się przy ścisłej integracji z systemem help desk i bazą konfiguracji

Zgodność z ITIL

 • Wprowadzane narzędzia i procesy pozwalają na zarządzanie usługami IT z zachowaniem zgodności z zaleceniami ITIL, uważanymi za nieformalny światowy standard w dziedzinie dostarczania usług IT

Technologie

 • Podstawą wdrażanych przez nas systemów do zarządzania usługami IT jest system OTRS wraz z rozszerzeniem OTRS-ITSM, zapewniającym funkcje zarządzania usługami, incydentami/problemami, konfiguracją i zmianą w zgodzie z zaleceniami ITIL
 • Do wspomagania zarządzania bazą urządzeń i monitorowania ich pracy wdrażamy dodatkowe oprogramowanie, takie jak OCS Inventory czy Nagios
 • Przeprowadzamy integracje z innymi aplikacjami używanymi w firmie, m.in. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) lub Active Directory