Zapytanie o koszt wdrożenia OTRS

Prosimy o skorzystanie z poniższego formularza i wprowadzenie podstawowych informacji na temat Państwa potrzeb w odniesieniu do wykorzystania systemu OTRS – pozwoli nam to przystąpić do wyceny wdrożenia systemu w Państwa firmie.

W przypadku zapotrzebowania na system większej skali, przy liczbie zgłoszeń przekraczającej 100 000 miesięcznie lub liczbie użytkowników obsługujących zgłoszenia przekraczającej 500, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.Spodziewana liczba zgłoszeń w miesiącu

Liczba osób obsługujących zgłoszenia

Instalacja na serwerze

System OTRS może zostać zainstalowany na serwerze dostarczonym przez nas, lub na serwerze w Państwa firmie.


Integracje

Wdrożenie systemu OTRS może obejmować integracje z innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w Państwa firmie.Usługi utrzymania systemu

Po wdrożeniu proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług utrzymania systemu OTRS, jak również utrzymania oprogramowania serwera.Dane kontaktowe